Monthly Archives: June 2016

Bestia 666

Wyjaśnienie proroctwa o Bestii 666. W trzynastym rozdziale Apokalipsy św. Jana prorok przedstawia wizje dwóch Bestii. Pierwsza Bestia, mająca siedem głów i dziesięć rogów, jest tworem Smoka, szatana. To za jej pośrednictwem zamierza on odbierać pokłon od całej ziemi. Ponieważ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Smoleńsk 10.04.10 w Apokalipsie?

Smoleńsk 10.04.10. przepowiedziany w Apokalipsie św. Jana?    Dla wielu Polaków wstrząs spowodowany tą tragedią w Smoleńsku 10.04.10, był przeżyciem niesamowitym, trudnym do opisania słowami. Zagraniczni obserwatorzy porównywali żałobę narodową, jaka ogarnęła kraj, do tej, jaką Polacy odczuwali pięć lat … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment