Wielka nierządnica z Apokalipsy

Wielka Nierządnica z wypisanym na czole imieniem Wielki Babilon jest jedną z najbardziej odrażających postaci przedstawionych w Apokalipsie Św. Jana. Od dawna próbowano wyjaśnić, co symbolizuje ta postać. Początkowo uważano, że jest to symbol Cesarstwa Rzymskiego. W okresie reformacji niektórzy uznali, że Wielki Babilon to Watykan – ta interpretacja proroctwa była jedną z przyczyn odłączenia się niektórych reformatorów od Kościoła Rzymsko Katolickiego. Obecnie są tacy, którzy uważają, że symbol ten oznacza USA, czy Unię Europejską.

Dokonana przeze mnie analiza tekstu fragmentów Apokalipsy opisujących postać Wielkiej Nierządnicy wskazuje, że żadna z tych interpretacji nie była właściwa. Podstawowymi wskazówkami do rozszyfrowania są fragmenty Ap: 17;18. „A Niewiasta, którą widziałeś, jest to Wielkie Miasto”, oraz Ap.18:2… I głosem potężnym tak zawołał: “Upadł, upadł Babilon – stolica.

Ponieważ uważam, że proroctwo dotyczy czasów nam współczesnych, czyli XX i XXI wieku, przeanalizowałem nazwy współczesnych „Wielkich Miast” – stolic, aby wyłonić miasto ukryte pod symbolem Wielkiej Nierządnicy.

Oto lista „Wielkich Miast – stolic” w porządku alfabetycznym:

Bombaj, Buenos Aires, Delhi, Dhaka, Dżakarta, Kair, Kalkuta, Kanton, Karaczi, Lagos, Londyn, Los Angeles, Manila, Meksyk, Moskwa, Nowy Jork, Osaka, Pekin, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Seul, Stambuł, Szanghaj, Teheran, Tokio.

Zwraca uwagę fakt, że prorok opisując to miasto, wielokrotnie używa zwrotu „Nierządnica”, a ponadto: „Niewiasta”, czy Matka (Macierz). Moim zdaniem, jest to wyraźna wskazówka, że nazwa „Wielkiego Miasta” jest rodzaju żeńskiego. Z listy wielkich miast należy zatem usunąć wszystkie nazwy rodzaju męskiego i nijakiego. Po tym zabiegu na liście pozostaje sześć miast:

Dhaka, Dżakarta, Kalkuta, Manila, Moskwa, Osaka.

Kolejną wskazówką przybliżającą nas do rozszyfrowania zagadki jest opisany przez proroka ciąg zdarzeń związanych z postacią Smoka mającego siedem głów i dziesięć rogów.

Ap12. …Oto wielki Smok barwy ognia,
mający siedem głów i dziesięć rogów.
(…) I został strącony wielki Smok,
(…) na ziemię…

Następnie Smok tworzy Bestię:

Ap13.

1 I ujrzałem Bestię wychodzącą z morza,
mającą dziesięć rogów i siedem głów…

W kolejnej wizji Ap 17,Wielka Nierządnica – Wielki Babilon siedzi na Bestii utworzonej przez Smoka:
I ujrzałem Niewiastę siedzącą na Bestii szkarłatnej (…)
mającej
siedem głów i dziesięć rogów.

Wynika z tego jasno, że istnieje wyraźny związek Smoka z Wielką Nierządnicą – Wielkim Babilonem, czyli poszukiwaną nazwą Wielkiego Miasta – stolicy.

Z ustalonej wcześniej listy sześciu miast, tylko jedno miasto ma wyraźny, ścisły związek ze Smokiem. Mianowicie wizerunek smoka znajduje się w herbie miasta Moskwa.

Ponadto wszystkie litery wyrazu „SMOK” wchodzą w skład wyrazu „MOSKWA” (dotyczy to oczywiście języka polskiego)

Prorok podaje jeszcze jeden bardzo ważny szczegół dotyczący nazwy miasta:

Ap 17,5 „…A na jej czole wypisane imię – tajemnica: “Wielki Babilon… „

Zgodnie z tym co wyjaśniam tutaj:

https://wordpress.com/stats/day/kodapokalipsy.wordpress.com , w nazwie miasta („imię – tajemnica”) jest jakiś charakterystyczny, tajemniczy znak, zaszyfrowany, ukryty w zwrocie „Wielki Babilon”. Moim zdaniem chodzi tu o pierwsze litery tego zwrotu czyli o litery W i B (pierwszy, początek). Szczegół ten podany został w wersecie nr 5, co wskazuje, że tajemnica dotyczy piątej litery nazwy miasta. W słowie Moskwa, pisanym w alfabecie polskim literę tę piszemy jako „W”, a w alfabecie rosyjskim jako „B” wymawiane identycznie jak polskie „W”.

MOSKWA
МOCKBA
W centralnym miejscu Moskwy, na Placu czerwonym, znajduje się inny symbol – wizytówka tego miasta: Sobór Wasyla Błogosławionego (Собор Василия Блаженного), pierwsze litery identyczne jak w zwrocie „Wielki Babilon”.

Kolejną cechą Wielkiej Nierządnicy jest związany z nią kolor: Ap. „A Niewiasta była odziana w purpurę i szkarłat”. Podane tu kolory są odcieniami koloru czerwonego, są synonimami czerwieni.

Centralnym miejscem Moskwy jest Plac Czerwony. Wygląda na to, że prorok podał tu kolory zbliżone do koloru czerwonego dlatego, by nie było zbyt prostego skojarzenia z Placem Czerwonym, czerwonymi murami Kremla, czerwonymi gwiazdami, Armią Czerwoną czy czerwonym kolorem komunistycznych sztandarów CCCP. Współczesna Flaga Moskwy jest również w kolorze czerwonym. Moskwa, jak żadne inne miasto na świecie, jest kojarzona z kolorem czerwonym.

Podana przez proroka informacja: …siedem gór tam, gdzie siedzi na nich Niewiasta… z pozoru nie pasuje do Moskwy, gdyż najbardziej znanym miastem leżącym na siedmiu wzgórzach jest Rzym. Okazuje się, że Moskwa również leży na siedmiu wzgórzach, które są pozostałościami pradawnego wielkiego wulkanu. Symbol ten może mieć także inne znaczenie – w panoramie Moskwy wyraźnie widać siedem wieżowców, których fundamenty zostały wylane w 1947 r., czyli za czasów Stalina, w 800. rocznicę powstania Moskwy – tak zwane „siedem sióstr Stalina”.

„Siedem gór” może symbolizować ponadto panowanie Moskwy po II wojnie światowej, nad siedmioma państwami wchodzącymi w skład RWPG i Układu Warszawskiego.

Prorok podaje, że „Wielkie Miasto ma władzę królewską nad królami ziemi”. Można uznać po raz kolejny, że z naszej listy, tylko jedno miasto spełnia ten warunek. Jest to oczywiście Moskwa, która obecnie jest stolicą Federacji Rosyjskiej – największego państwa na świecie pod względem powierzchni. Moskwa sprawuje bezpośrednią „władzę królewską” na terenie dwudziestu dwu republik wchodzących w skład Federacji. Ponadto ma silne wpływy w we wszystkich państwach współczesnego świata.

W przekonaniu, że chodzi tu o Moskwę, dodatkowo utwierdza mnie kolejny werset: Ap. 17.15. „I rzecze do mnie: Wody, które widziałeś, gdzie Nierządnica ma siedzibę, to są ludy i tłumy, narody i języki”. Moskwa panuje nad wszystkimi narodami istniejącymi w granicach Federacji. Okazuje się, że narodów i języków jest znacznie więcej niż republik tworzących Federację, gdyż w niektórych republikach istnieje wiele narodowości. Na przykład w Republice Dagestańskiej istnieją 102 narody i narodowości, posługujące się kilkudziesięcioma językami.

Żadne inne „Wielkie Miasto” współczesnego świata, nie spełnia tak dokładnie kryteriów określonych przez proroctwo jak Moskwa.

Dalsze losy „Wielkiego Babilonu” każdy czytelnik z łatwością odczyta samodzielnie. Warto czytać Apokalipsę Św. Jana, albowiem na czytającego spływa specjalne błogosławieństwo, sam prorok mówi w Ap.1.3.Błogosławiony, który odczytuje, i którzy słuchają słów Proroctwa,
a strzegą tego, co w nim napisane,
bo chwila jest bliska.

  1. Edward, 03.05.2018.
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to Wielka nierządnica z Apokalipsy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s